Over ons


69 jaar staat voor plezier!

Het ViVa Comité staat achter de organisatie van de jaarlijks terugkerende vakantieactiviteiten voor kinderen in en om de speeltuinen en buurthuizen in Enschede.
ViVa staat voor Jeugd Viert Vakantie!


In 2023 geschiedt dit voor de 69ste keer ! Oorspronkelijk is de Jeugd ViVa gestart in 1954 in de oude Diekmanhal. Enkele jaren later is er voor gekozen om de Jeugd ViVa  per week wijkgericht op een locatie te organiseren. Dit is de formule die tot op heden nog altijd bestaat en succesvol is.

De Gemeente Enschede stelt jaarlijks een subsidie beschikbaar aan het Jeugd ViVa Comité voor de organisatie van de Jeugd ViVa in onze Gemeente. Met deze subsidie en een kleine bijdrage als entreegeld per kind per dag kunnen de organisatoren van de Jeugd ViVa elk jaar weer een onvergetelijke vakantieweek opzetten voor de kinderen in de basisschool leeftijd tijdens de zomervakantie in hun wijk.

Het Jeugd ViVa Comité wil nog kwijt dat het succes van de Jeugd ViVa in Enschede berust op de grote inzet van de vrijwilligers die dit allen met veel passie en belangeloos doen. Wat ook leuk is dat vele kinderen op latere leeftijd  speciaal bij de Jeugd ViVa terugkomen en vragen naar een stageplek voor hun maatschappelijke stage. Uit navraag blijkt elke keer weer dat zij dit doen doordat zij op jongere leeftijd de Jeugd ViVa activiteiten als zeer prettig hebben ervaren. Kortom de Jeugd ViVa was, is en blijft een uniek gebeuren in Enschede. Het Jeugd ViVa Comité zegt dit best met enige trots! 

Wat ook leuk is dat vele kinderen op latere leeftijd  speciaal bij de Jeugd ViVa terugkomen en vragen naar een stageplek voor hun maatschappelijke stage


 
Share our website